Ideell förening

Kvinnohuset i Örebro erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi är en ideell förening och välkomnar alla goda krafter som på ett konkret sätt vill vara med och hjälpa kvinnorna och barnen.

Bli volontär

Att vara volontär på Kvinnohuset i Örebro innebär bland annat att ta emot kvinnor som med hjälp av Socialtjänsten flyttar in akut på kvällar och helger. Volontärerna tar emot kvinnan och eventuella barn, visar dem runt i huset, installerar dem på rummet och ger dem sängkläder och nycklar.  Som volontär stöttar och hjälper du också de kvinnor och barn som bor hos oss med praktiska göromål. Det kan bland annat innebära att vara sällskap åt de kvinnor som inte törs gå ut ensamma, samtala med kvinnorna över en kopp kaffe i köket, att ta med barnen som bor på kvinnohuset ut i parken, eller att leka med dom en stund i lekrummet.

 

Dina insatser behövs såväl under dagtid när banker och myndigheter är öppna, som under kvällar och helger när det anordnas aktiviteter på Kvinnohuset med volontärerna. Det är den aktuella situationen och omständigheterna som avgör. 

Är du intresserad? Om du är över 18 år och intresserad av att hjälpa till är du välkommen att skriva en personlig ansökan och anmäla ditt intresse. Anmäl dig genom att skicka ett mail till volontar@kvinnohusetorebro.se

Alla som vill börja som volontärer på Kvinnohuset i Örebro utbildas genom en studiecirkel som ger grundläggande kunskaper i mäns våld mot kvinnor, samt en fördjupning i Kvinnohusets organisation och verksamhet.

 

 

Bli medlem

Vill du som privatperson stödja kvinnor och barn som utsatts för våld? Då kan du bli medlem i Föreningen Kvinnohuset i Örebro (enbart för kvinnor).

Som medlem i Föreningen Kvinnohuset i Örebro är du med och utser den styrelse som ska ansvara för arbetet i Kvinnohuset, men kan också delta mer aktivt genom att engagera dig i någon av våra arbetsgrupper (exempelvis volontär- och jourverksamhet, information & opinionsbildning, medlemsaktiviteter, marknadsföring, äldregruppen, självhjälpsgruppen med flera).

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på info@kvinnohusetorebro.se

Medlem blir du genom att anmäla intresse till forening@kvinnohusetorebro.se och samtidigt betala in medlemsavgiften på 150:- till plusgiro 64 07 68-8 eller via Swishnummer 123 627 52 75. Alla som betalat sin medlemsavgift senast den sista december är röstberättigade vid årsmötet i början av nästkommande år. Observera att endast kvinnor kan bli medlemmar i Föreningen Kvinnohuset i Örebro - detta eftersom medlemmarna både påverkar och styr verksamheten på Kvinnohuset.

Bli medlem

Förnamn*


Efternamn*


E-postadress (Användarnamn) *


Lösenord*


Telefonnummer


Mobilnummer


Vi återkommer med mer information efter registreringen